บั๊ก คืออะไร

ในวงการผลิต Software มีคำอยู่คำหนึ่งที่ผู้พัฒนา Software ไม่อยากเจอก็คือคำว่า “Bug”

ซึ่งผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้ก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่า Bug นั้นมันคืออะไร

โดยอ้างอิงจาก Wikipedia ว่า

บั๊ก (อังกฤษ: bug) หรือ จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้น ๆ เอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้

bug2

 

คำนี้มาจากคำว่า bug ที่แปลว่าตัวด้วงหรือตัวแมลง ที่เข้าไปติดอยู่ในสวิตช์ relay ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Mark II ทำให้การทำงานขัดข้อง

ส่วนการแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรมนั้น จะใช้คำว่า ดีบัก (debug)

ในฐานะผู้พัฒนา Software จึงไม่อยากให้เกิด Bug ขึ้นเลย แต่มันคงเป็นไปได้ยากมาก เพราะว่า Bug บางตัวเราไม่อาจจะรู้ได้เลย จนกว่า Software จะถูกนำมาใช้งานจริงๆ ดังนั้นบริษัทผู้พัฒนา Software ที่เป็นสายอาชีพจริงๆจะมีทีมงาน สำหรับตรวจสอบหา Bug ในโปรแกรมก่อนนำขึ้นใช้งานจริง เรียกกว่า Software Tester ตรวจสอบและแก้ไขจนหมดก่อนที่จะนำไปใช้งาน แต่ในบางครั้งก็ยังมี Bug หลุดลอดออกมาได้

ดังนั้นผู้พัฒนา Software จึงอย่าลืมสร้างช่องทางเพื่อให้ผู้ใช้งานได้แจ้งปัญหากลับมาด้วย เพื่อปรับแก้ไข Software ให้สมบูรณ์ที่สุด

bug3