วิธี Group by ค่าใน Array

วันนี้ไปเจอโจทที่ลูกค้าต้องการคือ ต้องการ group ข้อความ ใน Array ที่ซ่ำๆให้แสดงเพี่ยงแค่ข้อความเดียว ผมเลยไปค้นหาแล้วเจอเลยจะมาแชร์ให้ดูกันนะครับ

โดย php script มีดังนี้

 

ผลการ run จะได้ดังนี้

โรคเครียด (2)
โรคหลอดเลือดสมองตีบ (2)
โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (1)
ฮอร์โมนไทรอยด์เกิน (1)

ง่ายไหมครับ

สิ่งที่ต้อง focus คือ array_count_values

คืออะไรดูตาม link นะครับ http://www.php.net/manual/en/function.array-count-values.php