สร้าง Dynamic Text ใน Plugin Contact Form 7

สำหรับผู้ที่ใช้ WordPress จะต้องรู้จัก Plugin ที่ชื่อว่า Contact Form 7 สำหรับสร้างฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์แล้วส่ง E-mail หาเรา ส่วนใหญ่มักจะใช้ในหน้า Contact Us  ซึ่งมันก็ใช้งานได้ดี

สำหรับท่านที่จะนำ Contact Form 7 มาใช้กับงานอื่น  เช่น ส่งคำสั่งซื้อแบบส่ง E-mail และส่งค่ามากับฟอร์มด้วยว่าสั่งซื้ออะไร ก็สามารถทำได้ ซึ่งเป็นการใช้ Getting Default Values from

วิธีการคือ สร้างฟอร์ม Contact ปกติมา 1 ฟอร์ม

 

ตอนตั้งค่า Input text ให้ใส่ค่า default:get เข้ามาในพารามิเตอร์ด้วย

 

เพียงเท่านี้เราก็สามารถส่งค่าเข้ามาที่ Input form ได้แล้ว (ซึ่งเป็นแบบค่า Defalut)

 

วิธีการส่งค่า Defalut มาที่ form โดยการส่งผ่าน URL ตามตัวอย่าง (ส่งแบบ get)

ค่าที่ได้ก็จะเข้ามาที่ฟอร์มเราอัตโนมัติ

สำหรับท่านที่จะปรับมาใช้กับงานอื่นๆ ก็สามารถทำได้ครับ

ส่วนการส่งค่า Getting Default Values ยังมีอีกหลาย method สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

https://contactform7.com/getting-default-values-from-the-context/