สร้าง Short code แบบง่ายๆ บน WordPress

ShortCode ใน WordPress คือการที่เราสร้าง Code สั้นๆมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น [ShortCode555] แล้วพิมพ์ code นี้เข้าไปใน content พอเราดูการแสดงผลจะแสดงผลลัพธ์ของเนื้อหาที่เราตั้งไว้

การสร้างก็ง่ายๆ แต่อาจจะต้องมีความรู้ PHP ด้วยนะครับ

วิธีการ

เข้าไปแก้ไขไฟล์ functions.php ภายใต้ Theme ที่เราใช้งานอยู่

พิมพ์ Code ต่อท้ายไฟล์

ตังอย่างนี้จะแสดงปีผลปัจจุบันขึ้นมา เพื่อใช้ในข้อความ copyright ตรง footer

function year_shortcode() ทั้งชื่อ Function ที่เราใช้เรียก

ภายใน { } คือ code โปรแกรม PHP สุดท้าย code ให้ return ค่าออกมา

 

add_shortcode(‘year’, ‘year_shortcode’); ส่วนนี้ก็เป็นการ Add Short Code

year คือ ชื่อ Short Code

เวลาเรียกใช้งานการเพียงใส่ค่า [year] แบบนี้การแสดงผลก็จะเป็นตัวเลขปี ค.ศ. 4 หลัก ( 2021 )

ง่ายๆแบบนี้ลองเอา code ไปพัฒนาต่อกันดูนะครับ