เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ไม่สร้างเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร การพนัน และสิ่งผิดกฎหมาย
 2. การตกลงเลือกธีมเว็บไซต์แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนธีมได้
 3. การจดโดเมนเนมแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนโดเมนได้
 4. ธีมทั้งหมดซื้อลิขสิทธิ์มาจาก themeforest  ซึ่งซื้อเป็นครั้งๆ ที่ลูกค้าเลือก โดยใช้ชื่อ Websitelob ในการซื้อแทนลูกค้า
 5. ทางเราไม่มีเจตนานำธีมไปจำหน่ายจ่ายแจก ต่อบุคคลที่สาม (บุคคลที่ 1 Websitelob , บุคคลที่ 2 ลูกค้า)
 6. ราคาที่แสดงเป็นราคาที่ รวมค่า ลิขสิทธิ์ธีม ค่าจดโดเมน ค่าโฮสติ่ง ค่าติดตั้ง และค่าการปรับตั้งค่าต่างๆ
 7. ลูกค้าต้องเตรียมข้อมูล , รูปภาพ , และสื่อประกอบบนเว็บไซต์ ในรูปแบบดิจิตอลเท่านั้น
 8. ข้อมูลเว็บไซต์ลูกค้าต้องส่งผ่านทาง E-mail , FTP หรือช่องทาง Internet อื่นๆ
 9. ข้อความ รูปภาพ และสื่อประกอบเว็บไซต์ที่ลูกค้าส่งมา ลูกค้าต้องรับผิดชอบทางลิขสิทธิ์ต่างที่นำมาใช้เอง
 10. การชำระเงินมันจำงวดแรกถือว่าเป็นการตกลงในใบเสนอราคาแล้ว
 11. เงินมัดจำไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ เนื่องจากทางเราได้ซื้อลิขสิทธิ์ และชำระค่าโดเมน โฮสติ่ง ไปก่อนแล้ว
 12. การเปิดเว็บไซต์ให้ Online ถือว่าลูกค้ายอมรับว่าเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว
 13. เมื่อเว็บไซต์ Online ต้องชำระเงินงวดสุดท้ายภายใน 7 วัน
 14. การแก้ไขข้อผิดพลาด ต้องเกิดขึ้นจากระบบเท่านั้น ไม่รวมถึง User Error