เงื่อนไขลิขสิทธิ์

เงื่อนไขลิขสิทธิ์เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น

 1. เมื่อส่งมอบงานแล้วสิทธิ์ของการใช้งานคือลูกค้าที่ตกลงกันเจ้าเดียวเท่านั้น
 2. ไม่นำโปรแกรมไปจำหน่าย จ่ายแจกให้ผู้อื่น นอกเสียจากตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
 3. ไม่นำเว็บไซต์หรือโปรแกรมไปใช้กับงานที่ผิดกฏหมาย
 4. การแก้ไข Source  Code เป็นสิทธิ์ของลูกค้า ถือว่าทางเราจะไม่ Support หลังถูกแก้ไข

 

เงื่อนไขการใช้ลิขสิทธิ์ธีม

ทางเราใช้บริการสั่งซื้อธีมจากเว็บไซต์มาตราฐาน โดยใช้ลิขสิทธ์แบบ Regular License ของ

Themeforest.net ซึ่งเป็นเว็บศูนย์รวมธีมระดับโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.The Regular License grants you, the purchaser, an ongoing, non-exclusive, worldwide license to make use of the digital work (Item) you have selected. Read the rest of this license for the details that apply to your use of the Item, as well as the FAQs (which form part of this license).

2.You are licensed to use the Item to create one single End Product for yourself or for one client (a “single application”), and the End Product can be distributed for Free.

3.An End Product is one of the following things, both requiring an application of skill and effort.

 • (a)For an Item that is a template, the End Product is a customised implementation of the Item.

  For example: the item is a website theme and the end product is the final website customised with your content.

 • (b)For other types of Item, an End Product is a work that incorporates the Item as well as other things, so that it is larger in scope and different in nature than the Item.

  For example: the item is a button graphic and the end product is a website. See the FAQs for examples and information about End Products and the single application requirement.

Go for it! Things you can do with the Item

4.You can create one End Product for a client, and you can transfer that single End Product to your client for any fee. This license is then transferred to your client.

5.You can make any number of copies of the single End Product, as long as the End Product is distributed for Free.

6.You can modify or manipulate the Item. You can combine the Item with other works and make a derivative work from it. The resulting works are subject to the terms of this license. You can do these things as long as the End Product you then create is one that’s permitted under clause 3.

For example: You can license a flyer template, include your own photos, modify the layout and get it printed to promote your event.

Whoa there! Things you can’t do with the item

7.You can’t Sell the End Product, except to one client. (If you or your client want to Sell the End Product, you will need the Extended License.)

8.You can’t re-distribute the Item as stock, in a tool or template, or with source files. You can’t do this with an Item either on its own or bundled with other items, and even if you modify the Item. You can’t re-distribute or make available the Item as-is or with superficial modifications. These things are not allowed even if the re-distribution is for Free.

If you’re an Envato author you can use other items in your item’s preview without a license, under conditions. See the author licensing FAQs.

For example: You can’t purchase an HTML template, convert it to a WordPress theme and sell or give it to more than one client. You can’t license an item and then make it available as-is on your website for your users to download.

9.Although you can modify the Item and therefore delete unwanted components before creating your single End Product, you can’t extract and use a single component of an Item on a stand-alone basis.

For example: You license a website theme containing icons. You can delete unwanted icons from the theme. But you can’t extract an icon to use outside of the theme.

10.You must not permit an end user of the End Product to extract the Item and use it separately from the End Product.

11.You can’t use an Item in a logo, trademark, or service mark.

Looking for a logo? See our GraphicRiver logos section, which has its own license.

The nitty gritty! Other license terms

12.For some Items, a component of the Item will be sourced by the author from elsewhere and different license terms may apply to the component, such as someone else’s license or an open source or creative commons license. If so, the component will be identified by the author in the Item’s description page or in the Item’s downloaded files. The other license will apply to that component instead of this license. This license will apply to the rest of the Item.

For example: A theme might contain images licensed under a Creative Commons CCBY license. The CCBY license applies to those specific images. This license applies to the rest of the theme.

13.For some items, a GNU General Public License (GPL) or another open source license applies. The open source license applies in the following ways:

 • (a)Some Items, even if entirely created by the author, may be partially subject to the open source license: a ‘split license’ applies. This means that the open source license applies to an extent that’s determined by the open source license terms and the nature of the Item, and this license applies to the rest of the Item.

  Split and other open source licensing is relevant for themes and plug-ins for WordPress and other open source platforms. Where split licensing applies, this is noted in the Item’s download files: for more information, see this Knowledge Base article

 • (b)For some Items, the author may have chosen to apply a GPL license to the entire Item. This means that the relevant GPL license will apply to the entire Item instead of this license.

  Where an Item is entirely under a GPL license, it will be identified as a GPL item and the license noted in the download files: for more information see the FAQs

14.You can only use the Item for lawful purposes. Also, if an Item contains an image of a person, even if the Item is model-released you can’t use it in a way that creates a fake identity, implies personal endorsement of a product by the person, or in a way that is defamatory, obscene or demeaning, or in connection with sensitive subjects.

For more information on sensitive subjects, see our FAQs.

15.Items that contain digital versions of real products, trademarks or other intellectual property owned by others have not been property released. These Items are licensed on the basis of editorial use only. It is your responsibility to consider whether your use of these Items requires a clearance and if so, to obtain that clearance from the intellectual property rights owner.

16.This license applies in conjunction with the Marketplace Terms for your use of the Envato marketplaces. If there is an inconsistency between this license and the Marketplace Terms, this license will apply to the extent necessary to resolve the inconsistency.

17.This license can be terminated if you breach it. If that happens, you must stop making copies of or distributing the End Product until you remove the Item from it.

18.The author of the Item retains ownership of the Item but grants you the license on these terms. This license is between the author of the Item and you. Envato Pty Ltd is not a party to this license or the one giving you the license.