admin

ironball.net ผลงาน WordPress

ผู้ให้บริการผลิตบรรจุภัณฑ์เหล็ก พร้อมออกแบบครบวงจร ใส่ใจด้านคุณภาพ ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน ด้วยคุณภาพงานพรีเมี่ยม เพื่อเพิ่มมูลค่า และ ความน่าสนใจในสินค้าของท่าน

สร้าง Short code แบบง่ายๆ บน WordPress

ShortCode ใน WordPress คือการที่เราสร้าง Code สั้นๆมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น [ShortCode555] แล้วพิมพ์ code นี้เข้าไปใน content พอเราดูการแสดงผลจะแสดงผลลัพธ์ของเนื้อหาที่เราตั้งไว้ การสร้างก็ง่ายๆ แต่อาจจะต้องมีความรู้ PHP ด้วยนะครับ

mkws.ac.th ผลงาน WordPress

โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เยาวราช

WordPress Widgets คืออะไร

WordPress Widgets เป็นระบบที่สำคัญมากส่วนหนึ่งของการ ทำเว็บไซต์ด้วย WordPress เพราะว่า Widgets จะมีหน้ามีพิเศษอยู่คือ การนำเอา องค์ประกอบส่วนย่อย มาวางและแสดงผลตามตำแหน่งที่เราจัดวางได้ ทำให้เว็บไซต์ดูดีและยืดหยุ่นมากขึ้น

1 2 3 15