สร้างเว็บไซต์ Wordpress

สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress หรือ PHP แบบไหนดีกว่ากัน

คำถามนี้ต้องเจอบ่อยแน่ๆสำหรับ Web Developer ทั้งหลาย เมื่อลูกค้ามีความสงสัยว่า สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress/CMS หรือสร้างเว็บไซต์ด้วย PHP แบบไหนดีกว่ากัน