สร้าง Shortcode

สร้าง Short code แบบง่ายๆ บน WordPress

ShortCode ใน WordPress คือการที่เราสร้าง Code สั้นๆมาใช้งาน ตัวอย่างเช่น [ShortCode555] แล้วพิมพ์ code นี้เข้าไปใน content พอเราดูการแสดงผลจะแสดงผลลัพธ์ของเนื้อหาที่เราตั้งไว้ การสร้างก็ง่ายๆ แต่อาจจะต้องมีความรู้ PHP ด้วยนะครับ