Wisdompak.com

Wisdompak, เป็นสาขาของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ดูแลผิวจากประเทศไต้หวัน ตั้งแต่ก่อตั้งโรงงานได้รักษาการพัฒนา และใฝ่หาความคืบหน้า นวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ โรงงานผลิตโดยเครื่องมือที่มีเทคนิคแปลกใหม่ อีกทั้งยังเป็นผู้นำนวัตกรรมการออกแบบของขวด และทักษะการพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง

WordPress

ปี 2016


Other Portfolio