ระบบจัดการข้อมูลผู้สมัครงาน

ระบบจัดการข้อมูลใบสมัครงานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีหลาย Business Unit แยกหมวดและบันทึกการสัมภาษณ์ สร้างไฟล์เอกสาร PDF ได้

PHP , Mysql

ปี 2014


Other Portfolio

Loading...